Chełmiccy herbu NałęczŹródła historyczne

Strona główna Genealogia Biogramy Źródła historyczne Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Związek Rodziny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 


 

horizontal rule

 

 

 

Kasper Niesiecki Adam Boniecki Antoni Biliński S. Uruski Heraldyka polska Słownik biograficzny Dokumenty różne O dowodach szlachectwa Dokumenty AGAD Potwierdzenie szlachectwa

 

Wyciąg z Herbarza Polskiego Kaspra Niesieckiego S. J.

Odpis z książki A.Bilińskiego "Szlachta Ziemi Dobrzyńskiej"  str. 33, 34, 35

Odpis z "Herbarza"  Bonieckiego tom II str. 359, 360, 361, 362 

Odpis z Herbarza Polski, Rodzina tom II, S. Uruskie, Kosiński, Włodarski.

Heraldyka Polska Wieków Średnich - dr. Franciszek Piechociński

Polski Słownik Biograficzny tom III, Kraków 1937 r.

Odpisy z urzędowych źródeł  dostępnych w 1909 r. 

O dowodach szlachectwa i sposobie rozpoznawania tychże w Królestwie Polskiem oraz Szlachty galicyjskiej

Dokumenty z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Dyplom potwierdzenia szlachectwa