Chełmiccy herbu NałęczHeraldyka polska

Strona główna Strona poprzednia Genealogia Biogramy Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Związek Rodziny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 


 

horizontal rule

 

 

 

Strona poprzednia Kasper Niesiecki Adam Boniecki Antoni Biliński S. Uruski Heraldyka polska Słownik biograficzny Dokumenty różne O dowodach szlachectwa Dokumenty AGAD Potwierdzenie szlachectwa

 

 

DR. FRANCISZEK PIECHOCIŃSKI

HERALDYKA POLSKA

WIEKÓW ŚREDNICH.

W KRAKOWIE,

NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI.

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI SPÓŁKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ.

1899.

 

57. Nałęcz (Fig. 146): ma być przewiązka biała związana w polu czerwonem. Herbarz arsenalski rysuje wprawdzie przewiązkę związaną, ale rola marszałkowska podaje pod proklamacyą de Szamotuły przewiązkę niezawiązaną; na wszystkich też pieczęciach średniowiecznych jest ta przewiązka stale niezawiązaną.

        W zapiskach sądowych średniowiecznych przychodzi ten herb najwcześniej pod rokiem 1398 i zwany jest Nałęcz jezioro3), która to nazwa i później jeszcze kilka razy się powtarza, w zapisce zaś z r. 1425 zwany jest Pomłość 4), a w przywileju z r. 1505 przedmiot herbu, owa przewiązka zwana jest hoczennicą 5).

  3. Ulanowski: Materyaly N. 17.
  4. Ulanowski: Inscriptiones N. 1602.
  5. Ks. Metr. 24 fol. 196; zapewnie myłka zamiast »toczenica«

 


 

                Fig. 146

                

Z pieczęci zaś średniowiecznych najstarszą jest pieczęć komesa Tomisława kasztelana gnieźnieńskiego z r. 1343 6). (Fig. 147), potem idzie pieczęć Sędziwoja z Galewa wojewody kaliskiego z r. 1382 7), Sędziwoja Swidwy z Zydowa,

   6. Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie.
   7. Kod. dypl. wielkopolski N. 1804
.

 

 

                Fig. 147

kasztelana nakielskiego z r. 1383 1), Mikołaja sędziego kaliskiego i Jana sędziego poznańskiego również z r. 1383 2), Tomisława kasztelana żońskiego a burgrabiego kościańskiego z roku 1387 3), Dobrogosta biskupa poznańskiego z r. 1389, Mikołaja sędziego kaliskiego i Dobrogosta arcybiskupa gnieźnieńskiego z roku 1399 4), Sędziwojaz Ostroroga chorążego poznańskiego z r. 1403 5), Sędziwoja Ostroroga wojewody poznańskigo z r. 1412, Wojciecha Malskiego z r. 1419 6), Jana de Lanszenicze kasztelana santockiego z r. 1430, Wincentego Szamotulskiego kasztelana międzyrzeckiego jenerała ziem ruskich z r. 1433, Wincentego z Szamotuł kasztelana międzyrzeckiego, i starosty ruskiego jenerała z r. 1433 7) Niemierzy z Przewieczerzyna miecznika kujawskiego, również z r. 1433 8), Dobrogosta z Szamotuł podkomorzego kaliskiego z roku 1430 9), Wojciecha Malskiego wojewody łęczyckiega z r. 1451 10), Sędziwoja z Ostroroga wojewody poznańskiego, pieczęć oderwana bez daty, prawdopodobnie z roku 1419 11), wreszcie Piotra Swidwy Szamotulskiego kasztelana poznańskiego i starosty jenerała wielkopolskiego z r. 1473 12), Stanisława z Ostroroga podstolego kaliskiego i starosty wielkopolskiego z r. 1439, Jędrzeja Czarnkowskiego kustosza płockiego, scholastyka krakowskiego z roku 1545, wreszcie Bartłomieja Nowodworskiego sekretarza królewskiego z r. 1617.

 1. Kod. dypl. wielkopolski N. 1807.
 2. Tamże N. 1807.
 3. Tamże N. 1860.
 4. Tamże NN. 1998 i 2015.
 5. Archiwum Uniwersytetu Jagiell. w Krakowie.
 6. Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie.
 7. Akta grodzkie i ziemskie V N. 55.
 8. Rzyszcz. Muczk. II N. 576.
 9. Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie.
 10. Gabinet archeol. uniwers. krakowskiego.
 11. Archiwum archikatedry gnieźnieńskiej.
 12. Archiwum Sławuckie II N. 177.

 

Na pieczęciach Wojciecha Malskiego wojewody łęczyckiego, oraz Sędziwoja Ostroroga wojewody poznańskiego jest wyrażony także hełm z lab rami nad tarczą, oraz klejnot, który się przedstawia jako dwa rogi jelenie bliźnie (Fig. 148). Na zworniku kościoła w Stopnicy jest przedstawiony Nałęcz udostojniony królewską koroną (Fig. 149).

 

 

 

                                       
                                                     Fig. 149

 

 

 

 

 

                               Fig. 148

 

Heraldyka polska wieków średnich str. 101, 102, 103.

 

Początek strony