Chełmiccy herbu NałęczPamiątki rodzinne


Strona główna Genealogia Biogramy Źródła historyczne Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Związek Rodziny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 

horizontal rule

 

 

Kliknij obrazy żeby zobaczyć w powiększeniu !

   Aby ponowić i uczcić pamiątkę bohaterskiego czynu naszego przodka Jana Chełmickiego w obronie zamku Dobrzyńskiego, która przechowała się dotąd w przywileju Króla Kazimierza IV Jagiellończyka, kazałem według wpisu w kronice Długosza, wykonać rysunek dopełniony przez zdolnego naszego malarza Sypniewskiego, a litografowany w pierwszym wówczas Zakładzie Fajansa w Warszawie 1859 r.  (tekst z Kroniki Ignacego Chełmickiego)  
  przejście na stronę Kroniki

 

 

   Król Władysław Jagiełło wręcza Janowi z Chełmicy Akt Donacji Miasta Lutomierska (w sieradzkiem).
   Mając wzgląd na stałość przywiązania, której Jan z Chełmicy dał Nam dowody, w owym czasie kiedy Ziemia Dobrzyńska przez Krzyżaków oderwaną     została, który cnotę do cnoty męstwa dodając sam się i majątek swój na niebezpieczeństwa narażając, jako prawy i dobrze zasłużony Obywatel, był do Królestwa Naszego przywiązany. Gdy takich rada i wiara wzmacnia tron, a Królestwo od nieszczęść broni. Pragnąc zatem takich szczególną proregatywą wynosić, a zasługi ich do publicznej wiadomości podawać. Z tych przeto powodów Temuż jako wzorowi licznych cnót, połowę miasta Lutomierska z przyległościami, na wieczną własność dajemy. Na dowód czego pieczęć Naszą do niniejszego przyłożymy. W Krakowie w Środę po niedzieli Suchej 1405 r.    (Podpisy Senatorów)
 

 

 

   Jan Chełmicki z Chełmicy.
   Pogromca napadających Ziemię Dobrzyńską Krzyżaków, ujętych w niewolę dowódców przedstawia Królowi Władysławowi Jagielle.

  

 

Obrona zamku w Dobrzyniu n/Wisłą - zachowana na pocztówce wydanej ok. 1920 - 30 r.

    

 

PORTRETY PRZODKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Franciszek Chełmicki syn Seweryna zmarł 1774 r.
   Łowczy Rypiński

   Sędzia Ziemiański Ziemi Dobrzyńskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Józef Chełmicki syn Franciszka (1734-1817)
    Konfederata Barski


 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Jakób Chełmicki syn Franciszka (1753-1809)
    Miecznik Ziemi Dobrzyńskiej

   
Naczelnik Powstania Kościuszki w Kosciańskim i Wschowskiem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Eustachy Chełmicki syn Tadeusza (1788-1852)
    kapitan wojsk  polskich, żołnierz napoleoński, uczestnik kampanii hiszpańskiej,
    który wsławił się bohaterską obroną fortu Fuengirola.
    Odznaczony Orderem Legii Honorowej.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

   Piotr Alkantary Felicjan syn Jakuba (1792-1876)
   Dziedzic Żydowa, Gurowa, Pomarzan i innych.  


 


 

 

 

 

 

 

 

 

   Wojciech Chełmicki syn Piotra Alkantary (1835-1919)
   Właściciel Zakrzewa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zygmunt Chełmicki syn Wiktora (1865-1930)
  
Dziedzic Pomarzan.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Stanisław Adrian Chełmicki syn Władysława (1889-......)
     Wyjechał na wyspy Kanaryjskie.

 

 

     MŁODE POKOLENIE

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Mateusz - Jan syn Krzysztofa
 
 Rok 2000.
  

 

  początek strony