Chełmiccy herbu NałęczII Zjazd Rodzinny


Strona główna Genealogia Biogramy Źródła historyczne Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Związek Rodziny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 

horizontal rule

 

 

II Zjazd Rodziny Chełmickich

14 listopada 1937 r Warszawa ul. Bracka 23 m 22 pensjonat p. Piwkowskiej

Konstanty Romuald Michał s. Edwarda z Częstochowy Jan Ziemowit syn Stefana Antoni syn Aurelego Włodzimierz s. Gustawa Wanda c. Edwarda, siostra Michała Stefan Edward s. Aurelego Henryk-Jan s. Aurelego Aureli - Cyprian - Justynian s. Xawerego Bohdan s. Aurelego Janina c. Kazimierza Kazimierz s. Jana Leokadia ż. Stefana - Edwarda Olga c. Józefa Maria c.Stefana - Edwarda Władysławowa z Kosmowa Xawera Irena ż.Bohdana z Kowalk Bohdan Józef s. Bronisława z Kowalk Stefan Adrian

Od lewej siedzą: 1. Leokadia ż. Stefana-Edwarda s. Aurelego, 2. Olga c. Józefa s. Ignacego, 3. klęczy Maria c. Stefana -Edwarda s. Aurelego, 4. Zofia ż. Władysława z Kosmowa,  5. Xawera ż. Bronisława-Rocha z Kowalk, 6. Irena ż. Bogdana dziedzica Kowalk s. Bronisława.

I rząd od lewej stoją: 1. Wanda córka Edwarda, siostra Michała, 2. Stefan-Edward s. Aurelego, 3. Henryk-Jan s. Aurelego, 4. Aureli-Cyprian-Justynian s. Xawerego, 5. Bohdan s. Aurelego, 6. Janina c. Kazimierza z męża Żórawska, 7. Kazimierz s. Jana

II rząd od lewej stoją: 1. Michał syn Edwarda, nauczyciela w Dmeninie, 2. Konstanty-Romuald s. Stefana po Józefie, 3. Jan-Ziemowit s. Stefana po Aurelim, 4. Antoni s. Aurelego, 5. Bohdan-Józef s. Bronisława po Józefie z Kowalk, 6. Włodzimierz s. Gustawa po Henryku właściciel Starej Wsi w Podlaskiem, 7. Stefan-Adrian syn. Ludwika właściciel Franciszkowa k/Żuromina.

 

 

 

Protokół z nadzwyczajnego zebrania "Związku Rodziny Chełmickich"
z dnia 28 lutego 1937 r. /kopia z oryginału/.

 

P R O T O K Ó Ł

    Na podstawie upoważnienia 6-ciu członków Związku, stosownie do § 4 statutu, zostało zwołane nadzwyczajne zebranie " Związku Rodziny Chełmickich"
W przyspieszonym terminie na dzień 28-go lutego 1937 r.

    Na zebraniu obecni 'kuzyni i kuzynki: Władysławowa, Henryk Jan, Stefan, Władysław, Bronisław, Bożenna, Janina, Zdzisław, Bohdan, Michał, Teodozjusz i Adrjan.
    Usprawiedliwili swoją nieobecność, przesyłając pełnomocnictwa, kuzyni: Aureli, Ludwik, Kazimierz, Michał, Alfred, i Roman.
1/.    Prawomocność zebranie w przyspieszonym terminie stwierdzono, po wzięciu pod uwagę wyjaśnienia, złożonego przez kuzynkę Władysławowa, a mianowicie: a/, zgon prezesa Związku, b/. nie przyjęcia godności vice-prezesa przez kuzyna Bohdana z Kowalk. c/, konieczność przekazania pozostałych papierów i kasy nowej władzy Związku.
2/.   Wybrano jednogłośnie na przewodniczącą zebrania kuzynkę Władysławową.
3/.
  Zebrani postanowili zwołać zjazd wszystkich Chełmickich w pierwszych dniach września ( termin 10 sierpnia uważano za zbyt uciążliwy dla rolników względu na ich pracę).
4/.
  Do zorganizowania zjazdu powołano komisję zjazdową, w skład której powołano kuzynkę Władysławowa, kuzynów Henryka-Jana, Stefana i Adriana. a/ Upoważniono komisję do przygotowania wszelkich materiałów potrzebnych dla prac zjazdu, w pierwszej linji skompletowanie listy członków i ich dokładnych adresów. b/ Przygotowanie i rozesłanie kwestionarjusze.
5/.
  Omawiano i zarazem informowano się o stanie monografii, pracach pp. Malczewskiego i Dąbskiego, projektowano zgromadzenie pamiątek rodzinnych przy "Muzeum Płockim". Poruszano sprawę opieki nad opuszczonymi grobami Rodziny Chełmickich w Skępem, oraz dopytywano o stypendium rodzinne.
6/.
  Przygotowanie wyżej wymienionych spraw polecono również Komisji Zjazdu.
Na wniosek kuzyna Bohdana z Łodzi zebrani jednogłośnie wyrazili podziękowanie kuzynce Władysławowej za inicjatywę i troskliwe zajęcie się sprawami Rodziny Chełmickich.
Na tem protokół zakończono
i podpisano:
                                                                         Przewodnicząca
                                                                                    /-/ Władysławowa Chełmicka 

 

List z programem Zjazdu do członków Rodzin /kopia z oryginału/.

 

Warszawa, dnia 4 października 1937 r.

Szanowna/y/ Kuzynko/nie !

Zgodnie z życzeniem większości członków Rodziny Chełmickich, Komisja Zjazdowa powołana na zebraniu członków Związku w dniu 28.11.1937 r. uprzejmie zawiadamia, że Zjazd odbędzie się w dniu 14 listopada 1937 r, w Warszawie, przy ul. Brackiej 23 m. 22 /Pensjonat W.P. Piwkowskiej/ telefon No, 5.98-19.

Program Zjazdu.

1/ Godzina 6.30 Nabożeństwo za zmarłych prezesów i członków Związku w kaplicy Matki Boskiej w kościele św. Aleksandra /pl. Trzech Krzyży/.

2/ '' 10.30 Otwarcie Zjazdu w lokalu przy ul. Brackiej No. 23 m.22 i zebranie.

3/ '' 13-ta Przerwa. Fotografia wspólna. Dalszy ciąg obrad.

4/ '' 16-ta Obiad w restauracji "Pod Bukietem'' Nowy Świat 5, /wejście z podwórza n/I p-tro/.

    Z powodu konieczności wcześniejszego zorientowania się w ilości uczestników, prosimy o łaskawe nadesłanie zgłoszenia do ppłk. Henryka Chełmickiego, Warszawa, ul. Morszyńska nr. 1 do dnia l.XI.r.b., jak również o powiadomienie, czy Szanowna/y Kuzyn/ka życzy sobie wziąć udział we wspólnym obiedzie. Cena nakrycia zł. 10 /wpłata przed Zebraniem na ręce Kuzyna Adriana, w lokalu Zjazdu/.

    Uprzejmie prosimy o powiadomienie tych wszystkich członków Rodziny Chełmickich, którym z powoda braku adresów nie możemy przesłać zaproszenia.

Za Komisję:
Kuz. /-/ Władysławowa,
  "   /-/ Henryk Jan,
  "   /-/ Stefan,
  "   /-/ Adrian.

 

 

Adresy członków Rodziny Chełmickich /spisane w 1937 r./ 

1/. J.W. Notariusz,     Bohdan Chełmicki, Łódź ul. Piotrkowska 23.
2/. J.W. Ziemianin
    Bohdan Chełmicki Kowalki poczta Rypin.
3/. J.W.
        "             Włodzimierz Chełmicki, Starawieś, poczta Lipno.
4/. J.W. Notariusz,
    Ludwik Chełmicki, Czernikowo, poczta Lipno.
5/. J.W. Ziemianin,
    Ludwik - Cezary Chełmicki, Franciszkowo, poczta Żuromin.
6/. J.W.
        "                 Adrjan Chełmicki, Franciszkowo, poczta Żuromin.
7/. J.W. Pułkownik,
   Alfred Chełmicki Kraków, ul. Pierackiego 25 m 3.
8/. J.W.
                            Jan Chełmicki, Poznań, Starołęka 65.
9/. J.W. Ziemianin,
    Jan Chełmicki, Pomarzany, poczta Kłecko, woj. Poznań.
10/. J.W.
       "                 Stanisław Chełmicki, Zakrzewo, pocz. Kłecko, woj. Poznań
11/. J.W.
      "                 Bartłomiej Chełmicki, Żydowo, pocz. Żydowo, pow. Poznań.
12/. J.W. Kapitalista,
 Mikołaj Chełmicki Żydowo, pocz. Żydowo, Woj. Poznań.
13/. J.W. Urzędnik.
      …………… Chełmicki, Lublin,
14/. J.W.
                           Romuald Chełmicki, Warszawa, ul. Trębacka 13.
15/. J.W. Nadkomisarz, Stefan Chełmicki Warszawa, Męcińska 20.
16/. J.W.
                            Henryk Chełmicki, Warszawa, Krakowskie Przem. 16.
17/. J.W. Pułkownik
    Henryk - Jan Chełmicki Warszawa ul. Morszyńska 1 m. 6.
18/. J.W. Doktór
            Stanisław Chełmicki, Warszawa, ul. Rakowiecka 59 m. 4.
19/. J.W.
                            Aureli Chełmicki Warszawa, ul. Morszyńska 1 m. 6.
20/. J.W.
                            Roman Chełmicki      "                             "                    "
21/. J.W.
                            Ludwik Chełmicki Warszawa
22/. J.W.
                            Antoni Chełmicki, Wilno I. Szkoła /Rolnicza Bukiszki/
23/. J.W.
                            Xawera Chełmicka, Warszawa, ul. Szopena 4.
24/. J.W.
                            Helena Chełmicka, Warszawa, Aleje Ujazdowskie 37.
25/. J.W.
                            Zygmunt Chełmicki, Dobromil
26/. J.W.
                            Michał Chełmicki, Kosiniu, poczta Opole Lubelskie
27/. J.W.
                            Stanisław Chełmicki, Poznań, ul. Mickiewicza 22.
28/. J.W.
                            Władysław Chełmicki, Kraków, ul. Długa 32 m 12..
29/. J.W.
                            Bronisław Chełmicki, Warszawa, ul. Piusa XI. 38 m 25.
30/. J.W.
                            Kazimierz Chełmicki, Warszawa, Aleje 3 maja 2.
31/. J.W.
                            Konsul Zdzisław Chełmicki, Warszawa, Mokotowska 34 m. 12
32/. J.W.
                            Michał Chełmicki, Częstochowa 27-y pułk piechoty.
33/. J.W.
                            Teodozjusz Chełmicki, Warszawa, ul. Rakowiecka 59 m 4.
34/. J.W.
                            Zofia - Władysławowa Chełmicka, Kosmowo pow. Żydowo.
35/. J.W. Kapitalista
   Wanda Chełmicka, Gniezno, ul. Wrzesińska 15
36/. J.W.
                   ś.p.  Stefan Chełmicki Rejent w Grodnie, umarł 10-07-1926 r. i tam pochowany.