Chełmiccy herbu NałęczZwiązek Rodziny

Strona główna Genealogia Biogramy Źródła historyczne Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Związek Rodziny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 


 

horizontal rule

 

 

 

Historia Projekt Statutu Projekt Regulamiu

Motto:

„Każda wielka rodzina może się utrzymać tylko dzięki wzajemnej miłości swych członków”

 

To proste zdanie, zamieszczone przez jednego z naszych Kuzynów w postaci odręcznego przypisu do projektu statutu „Związku Rodziny Chełmickich herbu Nałęcz”, wypełnia swoją treścią zakres wzajemnych relacji pomiędzy członkami Związku i tym samym określa jego cele.

Przedstawiamy historię związku naszej rodziny na podstawie posiadanych dokumentów. Te nieliczne kserokopie charakteryzują dążenia naszych Kuzynów do wytworzenia poczucia spójności i godności rodzinnej poprzez wspieranie w zakresie materialnym i duchowym. Pierwszymi zwiastunami tworzenia takiej więzi było powołanie Fundacji Rodziny Chełmickich przez Ignacego Chełmickiego byłego dziedzica Okalewa w powiecie Lipnowskim i małżonkę Kordulę z Lasockich Chełmicką w 1859 roku i I Zjazd naszej Rodziny w 1909 roku.

12 lipca 1912 roku w Poznaniu, w obecności notariusza został sporządzony Protokół z Walnego zebrania Związku Rodziny Chełmickich herbu Nałęcz. W 1913 roku Związek został zarejestrowany.

Nie udało się nam ustalić czy równolegle zarejestrowano Związek w Królestwie Polskim. Jedynie znamy projekt statutu, który został napisany, prawdopodobnie, na początku XX wieku.

Po zakończeniu I wojny powstała Rzeczypospolita Polska. W nasze ręce trafiła jedynie kserokopia statutu Związku zarejestrowanego w wolnej Polsce i protokół z nadzwyczajnego zebrania „Związku Rodziny Chełmickich” z 1937 r.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Stanowią one tylko punkty odniesienia dla dalszych prac nad reaktywowaniem Związku. Mamy nadzieję na Wasz udział we wspólnym wypełnianiu  treścią stojących przed nami zadań.

To jest przecież nasza wspólna historia.

Poszukujemy wszelkich dokumentów związanych z historią Związków naszej Rodziny. Poszukujemy także śladów związanych z monografią pisaną przez panów Malczewskiego i Dębskiego, o których wspomina protokół z 1937 roku.

Lektura tych dokumentów pozwoli lepiej poznać intencje jakie były bliskie członkom Związków.

Tworząc dokumenty współczesne powinniśmy zastanowić się nad kontynuacją idei opisanych w statutach z ubiegłego wieku. Razem możemy zrealizować wiele projektów związanych z naszą historią i przyszłością.

Myśląc o powołaniu Związku Rodziny Chełmickich, zamieszczamy projekt Statutu Związku i projekt Regulaminu.

 

Zainteresowanych tworzeniem Związku naszej Rodziny prosimy o kontakt.