Chełmiccy herbu NałęczProjekt Regulamiu

Strona główna Strona poprzednia Genealogia Biogramy Źródła historyczne Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 


 

horizontal rule

 

 

 

Strona poprzednia Historia Projekt Statutu Projekt Regulamiu

 

REGULAMIN

przyjęcia do

Związku Rodu Chełmickich

 

 1. Do Związku Rodu Chełmickich może być przyjęta osoba nosząca nazwisko Chełmicki, Chełmicka bądź panieńskie rodowe Chełmicka.
  Do Związku nie może należeć żona zachowująca nazwisko Chełmicka, po rozwiedzionym mężu.
 2. Do Związku przyjmowane są osoby pełnoletnie po ukończeniu osiemnastego roku życia.
  Wnioskodawca winien się wylegitymować metryką urodzenia i dowodem osobistym.
 3. Osoby wstępujące do Związku są zobowiązane do udowodnienia swojego rodowego pochodzenia przez podanie szczegółowych danych o swej rodzinie najbliższej i wstępnej dotyczącej co najmniej dwóch pokoleń.
 4. Osoby wstępujące do Związku winny uzyskać rekomendację co najmniej dwóch członków Związku (tzw. osoby wprowadzające).
  W przypadkach wyjątkowych, po dokładnym zbadaniu i uzasadnieniu, Zarząd może odstąpić od rekomendacji dwóch członków Związku.
  Rekomendacja jednego członka Związku jest niezbędna.
 5. Dzieci członków Związku noszące nazwisko rodowe Chełmicki, Chełmicka są zwolnione z obowiązku rekomendacji.
 6. Osoba mająca chęć wstąpienia do związku wypełnia ankietę i  pisze swój życiorys, udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w pkt 3.
 7. Wstępujący do związku przyjmuje na siebie prawa i obowiązki, wynikające ze statutu Związku Rodu Chełmickich.

                                                                 za  Zarząd

Jan Ziemowit Chełmicki

Warszawa 7 lipca 1999 roku.