Chełmiccy herbu NałęczHistoria

Strona główna Strona poprzednia Genealogia Biogramy Źródła historyczne Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 


 

horizontal rule

 

 

 

Strona poprzednia Historia Projekt Statutu Projekt Regulamiu

 

Protokół z Walnego Zebrania

Związku Rodziny Chełmickich Herbu Nałęcz

z 12 lipca 1912 roku

   

 

Statut   zrejestrowanego Stowarzyszenia

"Związek Rodziny Chełmickich Herbu Nałęcz"

Poznań, 21 kwietnia 1913 roku 

           

                    

                     

     

Projekt Statutu Związku Rodziny Chełmickich

Królestwo Polskie około  1913 roku

Według odręcznego przypisu na pierwszej stronie  projektu:

„Ustawa niniejsza powstała z ustaw rodzinnych Mejktowiczów (?) i innych oraz paragrafów ułożonych i przyjętych przez rodzinę Chełmickich ściśle zastosowanych do warunków i okoliczności w jakich pozostajemy w Królestwie Polskim pod względem samej nazwy tak też objaśnienia samej treści.”

       

        

 

 

Projekt Statutu
Związku Rodziny Chełmickich herbu Nałęcz
Rzeczypospolita Polska
Warszawa, (po 1918 roku)

      

           

                           

   

Początek strony