Chełmiccy herbu NałęczDokumenty różne

Strona główna Strona poprzednia Genealogia Biogramy Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Związek Rodziny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 


 

horizontal rule

 

 

 

Strona poprzednia Kasper Niesiecki Adam Boniecki Antoni Biliński S. Uruski Heraldyka polska Słownik biograficzny Dokumenty różne O dowodach szlachectwa Dokumenty AGAD Potwierdzenie szlachectwa
 
Dokumenty dotyczące Chełmickich

spisane po Zjeździe Rodzinnym w 1909 r. z dostępnych wówczas źródeł.
Dokumenty zostały odnalezione na strychu domu, który przetrwał wojnę w Warszawie. 

Rok

Źródło dokumentu

Dotyczy

1446

Metryka Koronna    

ks.10 str.  46

MIKOŁAJ de Chełmicza – burgrabia – występuje jako świadek

1462

Brześć Kujawski    

lib.   3 fol.  41

JAN de Chełmicza – sędzia sieradzki

1470

j.w.

lib. 10         fol.   72

Katarzyna żona Mikołaja, sędziego dobrzyńskiego (ojca Andrzeja)

1500

j.w.

lib. 9             fol. 36/38

Andrzej de Chelmicza i matka jego Katarzyna

1514

j.w.

lib. 11         fol. 254

Andrzej  -  podsędek ziemi dobrzyńskiej

1531

j.w.

lib. 2 fol. 814

Jan de Chelmicza Większa zapisuje na Chelmiczy 50 flor. Marcinowi de Chelmicza

1556

j.w.

lib. 8A fol. 43

Marcin ż. jego Agnieszka

1566

Metryka Koronna   

ks. 99 str. 354

Adryan   Chełmicki posiada wójtostwo dobrzyńskie

1567

Bobrownicensi    6 stycznia 1567 r.

lib. 2 fol. 9

bracia: Andrzej, Mikołaj, Stanisław, Jan, Łukasz i Bartłomiej synowie Marcina niegdy pisarza, wpuszczeni przez Ezechiela chorążego dobrzyń­skiego w posesyę i dwór Chełmicy Małej.

1570

Metryka Koronna   

ks. 109         str. 341

Adryan i Anna małż. wójtostwo w Dobrzyniu dostają w dożywocie

1579

Brześć Kujawski   

lib. 24           fol. 102

Stanisław i żona jego Barbara z Grabskich zapisują sobie dożywocie

1581

Brześć Kujawski   

lib. 26           fol. 556

Adryan  pozwany o podatek za Płomiany

1581

Metryka Koronna   

ks. 125       str. 612

Adryan sprzedaje młyn zwany Soczewka za zeawoleniem Króla

1583

Brześć Kujawski   

lib. 28        fol.   25

Adryan Chełmicki surrocjat grodzki kowalski

1583

j.w.

lib. 28             fol. 453

Łukasz de Chełmicza Mała – syn Marcina

1584

j.w.

lib. 29           fol. 242

Abraham Chełmicki

1585

j.w.

lib. 30           fol. 285

Ezechiel – chor. dobrz. zostawia dobra Skwrzino i Fabianki synowi Jerzemu

1585

j.w.

lib. 30 fol. ....

Jerzy syn Ezechiela, żonie Zuzannie posag - dobra Chełmicy, ..... i Fabiankach

1586

j.w.

lib. 31             fol. 343

Ezechiel i Bartłomiej (synowie?- bracia stryjeczni) - Marcina pisarza

1587

j.w.

lib. 32 fol. 10

Jakób – podstoli brzeski kujawski

1587

j.w.

lib. 32 fol. 10

Stanisław – syn Marcina pisarza ziemi dobrzyńskiej

1587

j.w.

lib. 32 fol. 10

Stanisław, Łukasz i Zuzanna - rodzeństwo

1588

Metryka Koronna

ks. 132 str. 4

Bartłomiej Chełmicki po Ezechielu otrzymuje urząd chorążego

1588

j.w.

ks. 132 str. 5

Stanisław Chełmicki dostaje stolnikostwo dobrzyńskie

1590

j.w.

ks.135        str. 715

Adryan otrzymuje młyn we wsi Złotorya

1592

Brześć Kujawski   

lib. 37        fol. 322

Stanisław – stolnik dobrzyński i Elżbieta de Chełmica

1593

Metryka Koronna

ks. 138          str, 316

Adryan za konsensem ceduje wójtostwo dobrzyńskie synowi Marcinowi

1595

Brześć Kujawski   

lib. 39        fol. 227

Anna Chełmicka córka Adryana, żona Andrzeja Tulibowskiego

1595

j.w.

lib. 5B          fol. 151

Łukasz Chełmicki – dziedzicem Chełmicy Mniejszej

1622

Trybunał  Koronny Lubelski

ks. 26 str. 747

Piotr Chełmicki deputat na Trybunał Koronny Lubelski

1623

Plocensi castro

lib. 9 fol. 140

Piotr – dziedzic Witkowa, Szpetala i innych

1623

j.w.

lib.9 fol. 141

Radosław Chełmicki dziedzic Mokowa

1623

j.w.

lib. 9 fol. 235

Adryan, Jan, Stefan synowie niegdy Bartłomieja chorążego ziemi dobrz.

1639

j.w.

lib 126

Andrzej skarbnik ziemi dobrz. zapisuje posag córce Mariannie

1644

j.w.

lib.130          fol. 246

Andrzej – żona jego Maryanna Polichnowska wdowa po Macieju Karskim

1651

j.w.

lib. 135           fol. 112

Andrzej – podsędek ziemi dobrzyńskiej

1651

j.w.

lib. 135          fol. 269

Daczbóg syn Piotra stolnika ziemi dobrz. i siostra jego Maryanna

1667

Tryb.Kor.Lubelski

ks. 51 str. 930

Franciszek – sędzia deputat na Trybunał Koronny z ziemi dobrzyńskiej

1681

Wyroki Trybunału Koronnego Piotrowskiego

ks. 269 str. 40

Łukasz syn Adryana skarbnika dobrz., Seweryn po Janie syn, Jakób, Maciej i Michał po Macieju synowie, Stanisław po Daćbogu. (bracia stryjeczni, mój dopisek)

1684

 

j.w.

ks. 276         str. 1060

Michał – łowczy dobrzyński; Franciszek – sędzia grodzki i Magdalena Kłokocka - mał­­żonkowie; Stanisław i Teresa Małachowska - małżonkowie; oraz Chełmickie: Teresa żona N. Bystrama, Eufrozyna żona M. Zakrzewskiego, Elżbieta ż. Karskiego, Konstancja ż. M.Płonczyńskiego i Dorota ż. J. Małachowskiego

1694

Tryb.Kor.Lubelski

ks. 70 st. 333

Jan  -  prokurator Trybunału Koronnego Lubelskiego

1694

Trybunał Koronny Lubelski

ks. 70 str. 228    i 163

Stanisław i Jakub bracia rodzeni; Paweł instygator Trybunału Koronn. Lubelskiego; Seweryn i Maryanna z Kłokockich, małżonkowie i syn ich Antoni – dziedzic Chełmicy Małej, kwitują synagogę lubelską.

1701

j.w.

ks. 76 str. 406

Antoni - miecznik

1701

Brześć Kujawski

......

Agnieszka Chełmicka, żona Stanisława Drzewieckiego

1710

In castro Kcynensi

a. 1710 fol. 44

Maciej – żona jego Katarzyna Gałczyńska

1721

18 sierpnia (Katedra poznań.)

fol. 136/137

Maciej przyjęty do kanonikatu w Poznaniu; ojciec Jan Chełmicki h. Nałęcz matka Agnieszka Radolińska h. Brog; matka ojca Maryanna Witeska  h. Łodzia    a matka mattki Zofia Jeżewska herbu Drzymała lub (Grzymała)

1723

Tryb.Kor.Lubelski

ks. 91         str. 1122

Maciej – ksiądz kanonik poznański

1723

j.w.

ks. 91         str. 1261

Tomasz – kanonik i sędzia deputat na Tryb. Kor. Lub. z kapituły poznańskiej

1730

Brześć Kujawski

lib. 82B          fol. 291

Franciszek – żona jego Teresa z Tholibowskich wdowa po A. Dąbrowskim

1745

In Cas. Gnesnensi

a. 1745        fol. 457

Ignacy i Stanisław synowie niegdy Macieja i Katarzyny z Gałczyńskich

1745

akt urodzenia

a. 1745

Tomasz – Maciej  syn Franciszka i Konstancji ochrzczony w Mokowie
18 września 1745 r.

1747

Brześć Kujawski

lib. 86             fol. 211

Kazimierz syn Kazimierza i Ludwiki Luszkowskiej

1751

Gniezno

a. 1751              fol. 186

Wojciech, Łukasz, Zofia wdowa po Radolińskim, Katarzyna żona Bronikowskiego dzieci niegdy Jana i Agnieszki z Radolińskich.

1756

Gnesnen Inscripti

a.1756                   fol. 818

Ignacy syn niegdy Macieja i Katarzyny  z Gałczyńskich, zapisuje żonie swojej Agnieszce Potockiej 2000 złp na dobrach Karsewo.

1758

j.w.

a.1758             fol. 132

Bernard syn niegdy Karola i Anny Kaczorowskiej mnich w klasztorze w Lądzie ma rodzeństwo: Franciszka, Łukasza, Konstancyę, Rozalię, Cecylię i Małgorzatę.

1777

Tryb.Kor.Lubelski

ks. 116 str. 97

Gabryel – Józef  podczaszy ziemi dobrzyńskiej

1780

In Castro Posnanienti

a.1780-10 stycz. fol. 21

Franciszek syn Stanisława i Apolonii z Zawadzkich

1781

Gnesnen Inscripti

1781-24 kwiec. fol. 24

Franciszek s. Stanisława brat jego Łukasz

1782

Piotrków

a.1782 fol. 44

Tomasz syn niegdy Franciszka, żona jego Tekla z Dobieckich

1782

Piotrków

lib. 73 fol. 29

Tomasz – wojski większy dobrzyński; żona Tekla córka Andrzeja Dobieckiego

1782

j.w.

zaraz poniżej

Tomasz wojski ziem. dobrz. syn Franciszka i Konstancji z Gądeckich, wnuk Seweryna i Zofii z Orłowskich

1782

j.w.

fol. 243

Tomasz syn Franciszka łowczego dobrzyńskiego i Konstancji z Gądeckich, dziedzic dóbr Mokowo Wielkie

1784

Poznań

a. 1784 fol. 36

Franciszek s. Stanisława żona jego Katarzyna Kropiwnicka

1785

Mokowo - parafia

 

Wincenty – Jan Ch. ur. 23 stycznia 1785 r w Mokowie, ochrzczony 21.12.87 r. syn Tomasza i Tekli z Dobieckich.

1787

Tryb.Kor.Lubelski

ks. 151          str, 171

Xawery i Antoni synowie Gabryela

1790

Gniezno

a.1790 fol. 86    a. 1752 fol. 2

Karol dziedzic Sędziwojewa (1752 r.), wdowa po nim Anna z Kaczorowskich, ma synów Franciszka i Łukasza Chełmickich

1790

Don. Varsowien

lib.106         fol. 1271

Mikołaj – skarbnik dobrzyński

1790

Brześć Kujawski

lib. 95        fol. 417

Ignacy – prałat i kanonik katedry włocławskiej

1792

Poznań

a. 1792         fol. 381

Jakób – miecznik dobrzyński i jego żona Teofila Przyłubska

1809

Gurowo

G.22BDII L.18

w 1809 r dn. 20 czerwca Teofila Chełmicka z Przyłubskich nabywa dobra Gurowo od Wawrzyńca Kurnatowskiego.

 

 

 

Ignacy – scholastyk katedry kujawskiej we Włocławku, syn Józefa skarbnika dobrzyńskiego i Ludwiki Ciechomskiej.

1810

Gurowo

Bd II 92.17

11 sierpnia Piotr sędzia ziemski żeni się w Gnieźnie z Pauliną Muntzberg

Początek strony