Chełmiccy herbu NałęczPrzed pałacem


Strona główna Genealogia Biogramy Źródła historyczne Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Związek Rodziny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 

horizontal rule

 

 

Strona poprzednia Przed pałacem Inne zdjęcia

Zdjęcie uczestników 3 Zjazdu w Zakrzewie,
w dniach 18 - 20 września 2009 r.

Stanisław Wojciech Anna Janina Grzegorz Korwin Szymanowski Grzegorz Ludwik Jakub Mieczysław Stanisław Tyszkiewicz Tomas syn Jana Ian Schorr Ludwik Wacław Maciej syn Marka Jolanta żona Marka Stefan Michał Maciej Michał Artur Kuczmarski Marek Anna Mirosława Aleksandra Korwin Szymanowska Teresa Tyszkiewicz Ewa Chełmicka Schorr Małgorzata Elżbieta Barbara Zaborowska Katarzyna Wasilewska Marianna żona Wojciecha Małgorzata Monika Grzeszczuk Grzegorz Jakub Tomasz Krzysztof Piotr Mateusz Jan Karolina Ewa Zofia Anna Michał syn Grzegorza Agata Karolina Kuba Mieczysław Piotr Grzegorz Ryszard Bartoszewski z Dobrzynia n/Wisłą Paulina

Wskaż osobę myszką i kliknij, aby dowiedzieć sie więcej.

Spis uczestników III Zjazdu Rodziny Chełmickich

        Od lewej stoją:

 1. Stanisław Wojciech Chełmicki syn Teodozjusza z Argentyny /linia po Adrianie 2/

 2. Anna Janina Chełmicka  córka Jana-Ziemowita /linia po Janie/

 3. Grzegorz Korwin Szymanowski

 4. Grzegorz Ludwik Chełmicki syn Ludwika-Wacława /linia po Adrianie 1/

 5. Jakub Mieczysław Chełmicki syn Ludwika-Wacława /linia po Adrianie 1/

 6. Stanisław Tyszkiewicz

 7. Tomasz Chełmicki syn Jana-Ziemowita /linia po Janie/

 8. Ian Schorr mąż Ewy Chełmickiej Schorr (20) z USA

 9. Ludwik Wacław Chełmicki syn Ludwika-Janusz /linia po Adrianie 1/

 10. Ryszard Bartoszewski gościnnie,  v-ce burmistrz w Dobrzyniu n/Wisłą

 11. Maciej Chełmicki syn Marka  /linia po Adrianie 1/

 12. Jolanta Chełmicka żona Marka (11)

 13. Stefan Michał Chełmicki syn Jana /linia po Adrianie 1/

 14. Maciej Michał Chełmicki syn Stefana-Michała /linia po Adrianie 1/

 15. Artur Kuczmarski gościnnie z Dobrzynia n/Wisłą

 16. Marek Chełmicki syn Stanisława /linia po Adrianie 1/

  Od lewej siedzą:
   

 17. Anna Mirosława Chełmicka żona Ludwika-Wacława (9)

 18. Aleksandra Korwin Szymanowska

 19. Teresa Tyszkiewicz

 20. Ewa Chełmicka Schorr córka Ludwika-Janusza /linia po Adrianie 1/

 21. Małgorzata Elżbieta Chełmicka córka Stefana-Jana /linia po Adrianie 2/

 22. Paulina Chełmicka córka Krzysztofa-Piotra /linia po Adrianie 2/

 23. Barbara Zaborowska z d. Chełmicka córka Stefana-Adriana /linia po Adrianie 1/

 24. Katarzyna Wasilewska z d. Chełmicka córka Włodzimierza /linia po Adrianie 1/

 25. Marianna Chełmicka żona Wojciecha syna Janusza /linia po Adrianie 2/

 26. Małgorzata Chełmicka żona Grzegorza-Jakuba (37)

 27. Monika Grzeszczuk

  Od lewej dół:
   

 28. Zofia Anna Chełmicka córka Grzegorza-Ludwika (4)

 29. Michał Chełmicki syn Grzegorza (28)

 30. Agata Karolina Chełmicka córka Jakuba-Mieczysława  (5)

 31. Karolina Ewa Chełmicka żona Jakuba-Mieczysława  (5)

 32. Kuba Mieczysław Chełmicki syn Jakuba-Mieczysława  (5)

 33. Piotr Grzegorz Chełmicki syn Grzegorza (37)

 34. Mateusz Chełmicki syn Krzysztofa-Piotra /linia po Adrianie 2/

 35. Krzysztof  Piotr Chełmicki syn Stefana-Jana /linia po Adrianie 2/

 36. Tomasz Chełmicki syn Wojciecha /linia po Adrianie 2/

 37. Grzegorz Jakub Chełmicki - brak usytuowania w drzewie